Biuro Podróży Dro-Tour

Ubezpieczenia
Prowadzimy sprzedaż ubezpieczeń na wyjazdy krajowe i zagraniczne.

Proponujemy Państwu następujące rodzaje ubezpieczeń:

SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże to pakiet ubezpieczeń kosztów leczenia , następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), bagażu podróżnego, odpowiedzialności cywilnej.

Sumy ubezpieczenia w zależności od wybranego wariantu wynoszą:
- koszty leczenia od 10000 Euro do 50000 Euro

- następstwa nieszczęśliwych wypadków od 5000 PLN do 15000 PLN

- bagaż podróżny od 1000 zł do 1800 zł

- odpowiedzialność cywilna 100000 Euro

Za dodatkową opłatą ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte także koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków związane z dodatkowym ryzykiem m.in. : wykonywanie pracy za granicą, nurkowanie z aparatem tlenowym, uprawianie jazdy konnej,następstwa chorób przewlekłych.

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW - to oferta przeznaczona dla osób podróżujących często po Polsce.

SIGNAL IDUNA SKI- to ubezpieczenie dla osób amatorsko uprawiających narciarstwo, narciarstwo wodne i windsurfing.

SIGNAL IDUNA BUSINESS TRAVEL- jest ubezpieczeniem przeznaczonym dla osób często wyjeżdżających służbowo lub prywatnie za granicę . Jest ono zawierane na 6 lub 12 miesięcy.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ – przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji lub przerwania przez ubezpieczonego uczestnictwa w imprezie turystycznej zakupionej w biurze podróży .

SIGNAL IDUNA